Dziękujemy Wam – drogie Siostry, Bracia, Ojcowie, Kapłani – za Waszą służbę Kościołowi i dobro, które wnosicie w życie jego członków. Jesteśmy Wam wdzięczni za odpowiedzenie na głos wezwania i wybranie powołania, jakim obdarzył Was Ojciec Niebieski.
Osobom konsekrowanym, które odkryły i przyjęły powołanie w naszej wspólnocie oraz naszym opiekunom i pasterzom, szczególnie dziękujemy za świadectwo życia wiarą i pomoc w naszym - nie tylko duchowym – rozwoju.

Życzymy Wam wierności Panu Bogu, począwszy od rzeczy małych po wielkie. Radości i pasji w szukaniu sposobów, by jak najbardziej kochać Pana i Jemu się podobać. 

Wiary, nadziei, miłości! 

Pamiętamy o Was w modlitwie i błogosławimy w imię Jezusa!