Święty Bernard z Clairvaux modlił się tymi słowami:

,,Idąc za Maryją, nie zboczysz z drogi. Modląc się do Niej, nie stracisz nadziei. Myśląc o Niej, nie pomylisz się. Jej się trzymając, nie zginiesz. Kiedy Ona cię strzeże, nie trwożysz się. Gdy cię prowadzić będzie, nie zmęczysz się. Kiedy Ona łaskawa ci będzie, dotrzesz do celu.‘’

Pragnąc iść za wskazówką świętego, a nade wszystko za Maryją, nasza wspólnota weszła na drogę osobistego zawierzenia się Matce Bożej. 5 listopada rozpoczęliśmy czas przygotowań poprzez 33-dniowe rekolekcje. Każdego dnia mogliśmy przez lekturę duchową, medytację, a nade wszystko modlitwę osobistą, zbliżyć się do Niepokalanej, a raczej otworzyć się na to, aby to Ona mogła przyjść do nas. I tak dając się Jej prowadzić w sposób cichy i dla nas niedostrzegalny, przyszedł dzień świąteczny.

W atmosferze radości i wspólnoty 12 grudnia w Święto Matki Bożej z Guadalupe po uroczystej Eucharystii, oddaliśmy się w świętą niewolę Miłości. Odtąd pragniemy wszystko czynić z Maryją, przez Nią i dla Niej. Ofiarowywać Jej nasze radości, smutki, trudy i cierpienia. Uczyć się od Niej przeżywania świętej codzienności. Ufając, iż w każdym czasie to Ona nas prowadzić będzie, aż dojdziemy do nieba.

Niech słowa św. Ludwika Grignion de Montforta będą potwierdzeniem, iż właściwą ścieżkę obraliśmy:

,,Maryja jest środkiem pewnym, drogą prostą i niepokalaną, by dojść do Chrystusa i znaleźć Go niezawodnie, dlatego święte dusze, które mają szczególną zabłysnąć świętością, muszą znaleźć Jezusa przez Maryję. Kto znajdzie Maryję, znajdzie Życie, to znaczy Jezusa Chrystusa, który jest Drogą, Prawdą i Życiem. Nie można jednak znaleźć Maryi, nie szukając Jej; nie można Jej szukać, nie znając Jej, gdyż nikt nie szuka, ani nie pragnie, czego nie zna. Konieczne jest więc rzeczą, by Maryję znano więcej niż kiedykolwiek, ażeby Trójca Przenajświętsza jak najwięcej była znana i wielbiona.”

Wszystkich, którzy czytając ten artykuł, zapragnęli więcej dowiedzieć się o drodze oddania się Niepokalanej, a może nawet już na nią wejść, polecamy stronę: https://oddanie33.pl/ Z niej oraz nagrań udostępnionych na You Tubie korzystaliśmy, przygotowując się do zawierzenia.

Chcemy podzielić się z Wami również świadectwem Roberta – jednego z członków naszej wspólnoty. Znajdziecie je tutaj.

Z Bogiem i Maryją +

Asia