Jedno z najważniejszych świąt naszej wspólnoty - tzw. Zielone Świątki, przyniosło nam niemałe zaskoczenie. Właściwie nie święto jako takie, ale hojność Ducha Świętego.

Nasz tegoroczny wieczernik na Poczekajce wypełnił się wieloma wspólnotami. Wielką radość dawała świadomość, że tak wielu ludzi modli się w jednym czasie, choć w różnych salach. Dobiegające zewsząd dźwięki pieśni, głosy modlących się pokrzepiały, pocieszały, napełniały nadzieją i wdzięcznością. 

Nasze przeżywanie rozpoczęliśmy w gronie wspólnotowym, modląc się o odnowienie charyzmatów i realizację naszych powołań zgodne z wolą Bożą, usunięcie przeszkód w przyjmowaniu Bożej łaski i otworzenie się na powiew niewiadomej, jaką niesie Duch Święty. Bardzo poruszający i pokrzepiający był czas modlitw wstawienniczych. Bogactwo daru prorockiego i wielość Słów od Pana nas zdumiały!

Podsumowaniem naszego spotkania był udział w adoracji Najświętszego Sakramentu oraz wieńcząca świętowanie Eucharystia animowana przez naszą wspólnotę. Wprowadził nas w nią Hymn "O, Stworzycielu Duchu przyjdź". Fakt, iż Mszę Świętą rozpoczęliśmy o godzinie 23:00, dodatkowo wzmacniał wrażenie uroczystego charakteru Wigilii Uroczystości Zesłania Ducha Świętego.