Dziękujemy Wam – drogie Siostry, Bracia, Ojcowie, Kapłani – za Waszą służbę Kościołowi i dobro, które wnosicie w życie jego członków. Jesteśmy Wam wdzięczni za odpowiedzenie na głos wezwania i wybranie powołania, jakim obdarzył Was Ojciec Niebieski.
Osobom konsekrowanym, które odkryły i przyjęły powołanie w naszej wspólnocie oraz naszym opiekunom i pasterzom, szczególnie dziękujemy za świadectwo życia wiarą i pomoc w naszym - nie tylko duchowym – rozwoju.

Czytaj więcej...

Pierwszy raz od kilkunastu lat w okresie między Świętem Świętej Rodziny a Uroczystością Świętej Bożej Rodzicielki nie wyjechaliśmy z Lublina na rekolekcje sylwestrowe… Do ostatniej niemal chwili tlił się płomień nadziei, że uda się nam dopełnić wspólnotowej tradycji… Cóż, okoliczności zewnętrzne ćwiczyły nas w akceptacji tego, czego nie możemy zmienić. 

Czytaj więcej...

Święty Bernard z Clairvaux modlił się tymi słowami:

,,Idąc za Maryją, nie zboczysz z drogi. Modląc się do Niej, nie stracisz nadziei. Myśląc o Niej, nie pomylisz się. Jej się trzymając, nie zginiesz. Kiedy Ona cię strzeże, nie trwożysz się. Gdy cię prowadzić będzie, nie zmęczysz się. Kiedy Ona łaskawa ci będzie, dotrzesz do celu.‘’

Czytaj więcej...