Rekolekcje Akademickie 2008

"A gdy był jeszcze daleko, ujrzał go jego ojciec i wzruszył się głęboko; wybiegł naprzeciw niego, rzucił mu się na szyję i ucałował go" (Łk. 15, 20).

A gdy był jeszcze daleko, ujrzał go jego ojciec i wzruszył się głęboko; wybiegł naprzeciw niego, rzucił mu się na szyję i ucałował go (Łk. 15, 20).

Taka jest właśnie miłość Ojca. Ciągle na nas oczekuje, a kiedy dostrzega nasze najmniejsze pragnienie, gest ku Niemu, śpieszy na spotkanie. Zatem owo spotkanie z Ojcem jest największym szczęściem człowieka.


Wspólnota "Jezus żyje wśród studentów" odczytuje swoje szczególne powołanie w ewangelizacji środowiska akademickiego. W związku z tym, w dniach 18 - 20 lutego 2008 roku organizowała rekolekcje wielkopostne pod tytułem "Uzdrowienie w ramionach Ojca", które odbywały się w Auli "dużej" Wydziału Humanistycznego UMCS w Lublinie.


Rekolekcje prowadziły Siostry ze Wspólnoty Rodziny Świętego Józefa, założonej przez ojca Josepha Marie Verlinde. W swoich konferencjach siostry mówiły o zranieniach, które sięgają korzeniami relacji "rodzice-dzieci", wymieniały różne fałszywe obrazy Boga, powstające w wyobraźni osoby, która nie doświadczyła w pełni miłości w swojej rodzinie, dzieliły się Dobrą Nowiną o tym, że Ojcowska Miłość Boga uzdrawia rozbite serca i leczy rany.


Uczestnicy rekolekcji mogli też obejrzeć film-świadectwo o ojcu J. M. Verlinde, w którym ojciec opowiadał historię swojego nawrócenia z hinduizmu, okultystycznych wpływów New Age, szczególnych zainteresowań medytacją transcendentalną oraz bioenergoterapią.


W trakcie rekolekcji istniała możliwość skorzystania z sakramentu spowiedzi, z modlitwy wstawienniczej, a także z indywidualnych rozmów z siostrami.


Ukoronowaniem rekolekcji stała się uroczysta Eucharystia, celebrowana w kościele Garnizonowym przez księdza-koordynatora Józefa Maciąga, a także pasterzy Wspólnoty "Jezus żyje!" – ojca Cypriana Moryca OFM oraz księdza Andrzeja Oleszko.

Nie sposób nie wspomnieć o przepięknej muzycznej oprawie, którą zawdzięczamy diakonii Uwielbienia. Wzruszające pieśni o czułej miłości Boga Ojca wprowadzały uczestników w klimat głębokiej modlitwy i medytacji.


"Jak Mnie umiłował Ojciec, tak i Ja was umiłowałem. Wytrwajcie w miłości Mojej" – mówi Jezus (J 15, 9). W tych dniach zarówno uczestnicy, jak i organizatorzy rekolekcji odkryli bądź też na nowo przeżyli doświadczenie miłości Tego, który pragnie objawiać ukochanym dzieciom Swoje wielkoduszne Ojcowstwo oraz nieustannie szuka człowieka na drogach poranionego świata.