W dniach 10 - 11 listopada 2015 r. Wspólnota Najświętszego Imienia Jezus uczestniczyła w dniach skupienia w Łabuniach u Sióstr Franciszkanek Misjonarek Maryi. Już trzeci rok z rzędu gromadzimy się w święto Odzyskania Niepodległości. Bardzo ważna jest również niepodległość duchowa, wolność serca, które jest kluczowa do życia w pełni. Był to czas pięknego bycia razem we wspólnocie, ale również na osobności z Jezusem – poprzez Adorację Jezusa Eucharystycznego nocną. Odbywały się również ciekawe ćwiczenia wywiadów z osobami biorącymi udział w musicalu. Słowem przewodnim na ten czas był cytat z Flm 20 „ Tak, bracie, niech ja przez ciebie doznam radości w Panu: pokrzep moje serce w Chrystusie”.
Czytaj więcej...

W dniach 14-20.07.2014 r. w Domu Rekolekcyjnym Sióstr Nazaretanek w Żdżarach odbyły się rekolekcje uwielbienia Boga poprzez taniec połączone z blokiem rekolekcyjnym izografii. Nasza Wspólnota animowała już po raz czwarty ćwiczenia rekolekcyjne dla osób, które licznie przyjechały z różnych miejsc w Polsce: Gdańska, Warszawy, Krakowa, Lublina .
Czytaj więcej...

Rekolekcje tegoroczne odbyły się w sanktuarium maryjnym w Rychwałdzie koło Żywca. Tematem rekolekcji była encyklika Jana Pawła II - Fides et Ratio oraz słowa z Listu do Rzymian: "Proszę was bracia przez miłosierdzie Boże abyście dali ciała swoje na ofiarę żywą jako wyraz waszej rozumnej służby Bożej. Nie bierzcie więc wzoru z tego świata...". Naszym rekolekcyjnym nauczycielem był Waldemar Krajewski, doradca duchowy związany z ośrodkiem rekolekcji ignacjańskich w Czechowicach.
Czytaj więcej...


"do wolności zostaliście powołani"

"szukaj pokoju i dąż do niego"


W dniach od 27 grudnia 2013 roku do 1 stycznia 2014 roku
odbyły się coroczne rekolekcje sylwestrowe naszej Wspólnoty. Tym razem gościliśmy na Jasnej Górze, niemal za murami klasztoru, bo w domu Rekolekcyjno-Formacyjnym Sióstr Antoninek. Tematem rozważań i ćwiczeń duchowych było powołanie do wolności i pokoju.

Czytaj więcej...

NAUKA ŚWIĘTEGO JANA CHRZCICIELA MARII VIANNEY PROBOSZCZA Z ARS
(1786 – 1859)

O CIERPIENIACH W CZYŚĆCU I O SPOSOBACH RATOWANIA DUSZ CIERPIĄCYCH

"Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, żeć idzie godzina i teraz jest, gdy umarli usłyszą głos Syna Bożego, a którzy usłyszą, ożyją" Ew. u św. Jana r. 5, w. 25

Bardzo bolesne i przejmujące jest położenie naszych rodziców, krewnych, znajomych, jeżeli zeszli z tego świata nie uczyniwszy zadosyć sprawiedliwości Bożej. Skazani bowiem zostali do tego strasznego więzienia, które się czyśćcem nazywa, i tam zostawać będą dopóty, dopóki długów swoich całkowicie nie spłacą. "O jak straszną jest rzeczą – mówi Apostoł narodów – wpaść w ręce Boga żywego" (1).

Czytaj więcej...

Syr 37, 11-15 [Nie naradzaj się] z kobietą co do jej rywalki, z tchórzliwym co do wojny, z kupcem co do zamiany towarów, z handlarzem co do sprzedaży, z zawistnym co do wdzięczności, z niemiłosiernym co do dobroczynności, z leniwym co do jakiejkolwiek pracy, z okresowym najemnikiem co do zakończenia zajęcia, z niewolnikiem opieszałym co do wielkiej pracy - gdy chodzi o jakąkolwiek radę, nie polegaj na nich! Natomiast z człowiekiem pobożnym podtrzymuj znajomość, a także z tym, o którym wiesz, że strzeże przykazań, którego dusza podobna do twej duszy, i kto, jeślibyś upadł, będzie współczuł tobie. Następnie trzymaj się rady twego serca, gdyż nad nią nie masz nic godniejszego wiary. Dusza bowiem człowieka zwykła czasem więcej objawić niż siedem czat siedzących wysoko dla wypatrywania. A ponad to wszystko proś Najwyższego, aby po drodze prawdy kierował twoimi krokami.
Czytaj więcej...