Wspólnota Najświętszego Imienia Jezus jest grupą formacyjną o charakterze kontemplacyjno- ewangelizacyjnym. Staramy się pielęgnować franciszkański kult Imienia Jezus, propagowany niegdyś przez świętych Bernardyna ze Sieny i Jana Kapistrana.

Tablica z monogramem Jezusa, której używał reformator franciszkanów św. Bernardyn jest naszym znakiem.

Podczas cotygodniowych spotkań modlitewno-formacyjnych uwielbiamy Jezusa, poznajemy Słowo Boże oraz otwieramy się na charyzmaty Ducha Świętego.

Systematyczna formacja duchowa i ludzka ma miejsce się w małych grupach - diakoniach. Każdy zdeklarowany członek Wspólnoty przynależy do diakoni, ponieważ wierzymy, że wszyscy otrzymują od Boga dary, którymi mogą posługiwać w rodzinie, Kościele i świecie. Wolą Bożą jest abyśmy byli zaangażowani, a gdy posługujemy Bóg jeszcze bardziej nas obdarza, zgodnie z obietnicą: „Każdemu bowiem, kto ma będzie dodane, tak że nadmiar mieć będzie” (Mt 25).

W programie formacyjnym ważne są rekolekcje organizowane na przełomie grudnia i stycznia (sylwestrowe) oraz w sierpniu. Najczęściej czas rekolekcji uświetniają goście. Pośród nich należy wymienić świadków i mistrzów życia chrześcijańskiego jak Wanda Półtawska, Jan Budziaszek, Leon Knabit, Marcin Jakimowicz, Lech Dokowicz, Waldemar Krajewski. Turnusy rekolekcyjne poświęcone są wybranym tematom życia duchowego, dojrzałości emocjonalnej, przygotowania do małżeństwa, posługi w Kościele, itp.

Rekolekcje zimowe mają dodatkowy cel, którym jest poznawanie najpiękniejszych i najciekawszych zakątków Polski. Dlatego miejsca tych rekolekcji zmieniają się każdego roku.

Dużo uwagi poświęcamy poznaniu chrześcijańskiej tożsamości i powołania mężczyzny i kobiety oraz katolickiej rodziny. Służą temu przede wszystkim grupy tożsamościowe, w ramach, których studiujemy chrześcijańską literaturę z zakresu duchowości kobiety i mężczyzny, ale również zapomniane zasady Savoir-vivre, reguły przyjaźni i braterskiej służby.

Wspólnota cieszy się również licznymi powołaniami do życia konsekrowanego. Mamy trzech kapłanów: w Karmelu, w Bractwie Misyjnym Jana Pawła II, u dominikanów. Ponadto kilka sióstr zakonnych, które u nas odkryły powołanie, pracuje w różnych miejscach Europy. Jedna do niedawna posługiwała w Nowej Zelandii, druga zaś pełni trudną i unikalną misję doradcy duchowego w szpitalu w Belgii.

Do życia w naszej Wspólnocie można się przygotować poprzez udział w siedmiotygodniowym seminarium odnowy wiary. Polega ono na szeregu spotkań, na których głosimy Kerygmat, proponujemy pracę w małych grupach, spowiedź generalną oraz modlitwę wstawienniczą. Seminarium kończy się przyjęciem Jezusa jako osobistego Pana i Zbawiciela, a następnie modlitwą o chrzest w Duchu Świętym.