Ikony wykonane w Pracowni Świętego Łukasza. Są to dzieła amatorów, którzy poznają podstawy tradycyjnej techniki temperowej. Kładziemy nacisk na postawę modlitwy oraz szacunek dla naturalnych surowców. Nie stosujemy nowoczesnych syntetycznych materiałów i technik imitujących dawne wzorce. Jest to trudne, jednak usiłujemy odtworzyć cierpliwy i staranny styl pracy dawnych izografów. Spotykamy się w pracowni w piątkowe wieczory na medytacji i zajęciach warsztatowych oraz na dorocznych rekolekcjach wyjazdowych.