Szczerość zaangażowania w "przygodę z Ikoną" domaga się uruchomienia głębokich i autentycznych pokładów wrażliwości duchowej. Można to osiągnąć na drodze medytacji Biblii, tekstów patrystycznych i liturgicznych oraz wspaniałych dawnych ikon. Modlitwa kontemplacyjna oraz życie bogobojne jest nieodzownym środkiem osiągnięcia czystości warsztatu i wykonania ikon obdarzonych wewnętrzną duchową siłą.
Warsztaty ikonograficzne Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.POMYSŁ NA KULTURĘ Udział bezpłatny. Zapisy i szczegóły:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Spotkanie organizacyjne 20. 09. 2013 godz. 19 00Pracownia Świętego Łukasza – klasztor Bernardynów przy ul. Willowej 15

zadanie publiczne wspierane przez Prezydenta miasta LublinaIKONA JAKO FENOMEN KULTUROWY DAWNEGO I WSPÓŁCZESNEGO LUBLINA. WARSZTATY IKONOGRAFICZNE
Warsztaty ikonograficzne to projekt o charakterze edukacyjnym, inspirujący do zaangażowania w rozwój osobistej i grupowej edukacji kulturalnej w wymiarze teoretycznym i praktycznym. Nowatorska forma warsztatów adresowana do osób w różnym wieku, szczególnie do młodzieży, obejmuje:

- inauguracyjne spotkanie integracyjno-organizacyjne uczestników warsztatów oraz wykład wprowadzający: „Ikona jako fenomen kulturowy dawnego i współczesnego Lublina”.

- 10 edycji zajęć praktycznych (malowanie ikony) w klasztornej pracowni artystycznej raz w tygodniu w wymiarze 2 godzin połączone z 30 minutowym wykładem z zakresu historii sztuki i teologii ikony
Ikona jest mocno zakorzeniona w historii i tradycji kulturowej Lubelszczyzny, z jej wielokulturowością i bogatym doświadczeniem szacunku dla tradycji odmiennych. W ramach przygotowania jubileuszu 700-lecia Lublina w 2017 r. warto przywołać to bogate dziedzictwo regionu pogranicza wielkich i wartościowych tradycji kulturowych Wschodu i Zachodu.
- zwiedzanie Kaplicy Trójcy Świętej na Zamku Lubelskim z wykładem: „Czy Andrzej Rublow malował freski w kaplicy zamkowej?”
- zwiedzanie Soboru Przemienienia Pańskiego w Lublinie z wykładem: „Kultura obrazu czy kultura obrazkowa ?” -
Organizacja wystawy i wernisażu namalowanych ikon w klasztornej Sali konferencyjnej. Oprawę muzyczną wernisażu zapewni koncert chóru cerkiewnego.
Ikona jako piękny i prosty wyraz kultury duchowej i artystycznej przemawia do wyobraźni dzieci, młodzieży i dorosłych reprezentujących zróżnicowany poziom wrażliwości kulturowej, estetycznej i intelektualnej. Osoby w podeszłym wieku poszukują chętnie zajęć teoretyczno-praktycznych dających możliwość twórczego wypełnienia czasu, rozpogodzenia samotności, integracji i nowych twórczych impulsów umacniających w poczuciu sensu i wartości życia.
Ludzie młodzi, zwłaszcza studenci lubelskich uczelni, są szczególnie zainteresowani łączeniem nowych treści teoretycznych z praktycznym działaniem, szczególnie w zespole rówieśniczym. Warsztaty artystyczne dają im możliwość odkrywania własnej wrażliwości i potencjału talentów. Warsztat ikony zaspakaja młodzieńczą potrzebę wtajemniczenia w świat głębokich sensów i tradycji, upewnienia co do wartości własnej osoby, postawy twórczego zaangażowania i zdobywania wysokich sprawności kulturalnych. Szczerość zaangażowania w "przygodę z Ikoną" domaga się uruchomienia głębokich i autentycznych pokładów wrażliwości duchowej. Można to osiągnąć na drodze medytacji Biblii, tekstów patrystycznych i liturgicznych oraz wspaniałych dawnych ikon. Modlitwa kontemplacyjna oraz życie bogobojne jest nieodzownym środkiem osiągnięcia czystości warsztatu i wykonania ikon obdarzonych wewnętrzną duchową siłą.
Wyrafinowana technologia ikony stawia niemałe wymagania w zakresie postawy skupienia, pasji, wytrwałości i rzetelności oraz wielu jeszcze wartościowych postaw, które obok wymiaru prewencyjnego, przyczyniają się do właściwej formacji i edukacji ludzi młodych. Otwarcie klasztornej pracowni artystycznej dla szerokiej publiczności jest szczególnie istotne w dzielnicy Sławin, pozbawionej infrastruktury kulturalnej.
Warsztaty nie ograniczą się jedynie do przestrzeni pracowni klasztornej, ale przybliżą również wspaniałe pomniki unikalnego dziedzictwa pogranicza kultur w postaci polichromii w kaplicy zamkowej czy renesansowej katedry prawosławnej.
Warsztaty ikony poszerzone o wizyty w tych emblematycznych dla kultury miasta miejscach oraz wykłady wprowadzające w kulturowy fenomen Ikony, mogą być przestrzenią wdrażania w postawę dialogu międzykulturowego i doceniania bogactwa wiary i różnorodności kulturowej miasta i regionu.
Zajęcia praktyczne,10 spotkań:

27. 09. 2013 - impregnacja i oklejanie desek – wybór podlinnika. Wykład: „Stwarzanie a tworzenie. Symboliczny wymiar pracy ikonografa”.
05. 10 . 2013 - nakładanie gruntów, ćwiczenia rysunkowe i malarskie. Wykład: „Co łączy starożytne wizerunki grobowe z ikoną?”
11.10. 2013 - nanoszenie rysunku, grawerunek, podmalówki. Wykład: „Kłótnia o obrazy wczoraj i dziś”.
18. 10. 2013 - techniki pozłotnicze, sankir, pławka- ćwiczenia. Wykład: „Krzycząca cisza. Symboliczny język ikon”.
25. 10. 2013 - malowanie w technice pławki odsłoniętych części ciała. Wykład: „Malarz czy pisarz. Kim jest twórca ikony? „ 08. 11. 2013 - malowanie szat i atrybutów. Wykład: „Zasłona, chusta, całun. O celebracji tajemnicy wczoraj i dziś.”
15. 11. 2013 - wykończenie szczegółów w technice kreskowej, asystka. Wykład: „Między Wschodem a Zachodem. Ikona jako most kulturowy”.
22. 11. 2013 -malowanie obramień, podpisy i impregnacja. Wykład: „Co robi złoto na ołtarzu? Symboliczne znaczenie koloru i surowca”.
29. 11. 2013 - prezentacja ikon, korekta, osobista refleksja uczestników. Wykład: „Benedyktyńska praca. Jak inwestować w rozwój talentu?”
3 - zwiedzanie Kaplicy Trójcy Świętej na zamku lubelskim z wykładem: „Czy Andrzej Rublow malował kaplicę zamkową?”
4 - zwiedzanie Soboru Przemienienia Pańskiego w Lublinie z wykładem: „Kultura obrazu czy kultura obrazkowa ?”