Sesja warsztatowa w Karmelitańskiej Szkole Ikon w Wadowicach Sesja warsztatowa odbyła się w Wadowicach, w dniach 12. 02- 19. 02. 2012 r. O. Cyprian odpowiadał za formację duchową uczestników oraz pisał ikonę Trójcy Świętej według Rublowa. Piotr pisał ikony Drogi Krzyżowej według autorskiego podlinnika.

Karmelitańska Szkoła, z którą współpracujemy od kilku lat ma swa siedzibę w miejscu szczególnym. Jest to konwent karmelitów wzniesiony przez świętego Rafała Kalinowskiego oraz sanktuarium świętego Józefa, rozsławione przez Jana Pawła II. Kościół Na Górce był ulubionym miejscem modlitwy Karola Wojtyły.


Założycielami i kierownikami szkoły są Krzysztof i Barbara Cudo. Krzysztof jest dyplomowanym artystą projektantem, twórcą sztuki sakralnej i aranżował różnorodne wnętrza sakralne, m.in. kaplicę domową w Piotrkowicach, czy centrum duszpasterstwa WAJ-u u jezuitów w Krakowie. Namalował ok. 200 ikon dla kaplic i kościołów oraz osób prywatnych w kraju i za granicą. Barbara jest pedagogiem, katechetą, malarką, autorką kilkudziesięciu ikon, założycielem i członkiem Chrześcijańskiego Stowarzyszenia Twórców Sztuki Sakralnej „Ecclesia” oraz „Teatrum Mundi”.

Szkoła malowania – pisania ikon jest inicjatywą ludzi żyjących ideą tworzenia i współdziałania z Bogiem w Jego dziele kreacji piękna. Celem twórców szkoły jest ukazywanie Oblicza Boga i Jego Świętych w dziełach, które powstają poprzez ludzkie serca, umysły i ręce. Jest praktyczną odpowiedzią na wezwanie Soboru Watykańskiego II, który w Konstytucji o Liturgii (KL 122, 127) zapraszał artystów do „rozwoju i kształcenia, zakładania szkół lub akademii sztuki kościelnej”. W planach twórców szkoły oprócz prowadzenia pracowni, są warsztaty stacjonarne, sesje tematyczne z zakresu symboliki i duchowości ikony oraz w dalszej perspektywie rekolekcje dla artystów, wystawy, spotkania, czy koncerty.