W malowniczym Szarogrodzie koło Winnicy powstaje pierwsza na terenie Ukrainy Kalwaria plenerowa. Projektantem całości założenia oraz architektury i wystroju kaplic jest O. Cyprian Moryc. Prace projektowe rozszerzają zakres działalności Pracowni Świętego Łukasza w przestrzeń bogatej i bardzo złożonej tradycji ikonograficznej. Całość założenia zajmuje przestrzeń malowniczych wzgórz, na których rozłożyły się cmentarze chrześcijańskie i żydowskie. W dolinie płynie niewielka rzeczka otoczona dzikimi drzewami i chaszczami. Piętnaście kaplic wyznacza drogę pasyjną od kaplicy Piłata do Grobu Pańskiego. Dodatkowymi obiektami są znane w tradycji ikonografii pasyjnej frapujące budowle: most anielski i kaplica Bethezda, wzniesiona nad źródłem.