Edyta

Po stopniowym otwieraniu się na modlitwę uwielbienia, zaczęłam dostrzegać, że codziennie dostaję od Boga mnóstwo darów. Owocem przynależenia do Wspólnoty jest umiejętność dostrzegania potrzeb innych ludzi oraz modlitwa w ich intencji. Ponadto Wspólnota jest dla mnie miejscem gdzie mogłam nauczyć się modlitwy tańcem.
Niech się radują dusze wasze z Jego łaski, i nie wstydźcie się Go wielbić! (Syr 51, 29)
We Wspólnocie jestem dzięki zaproszeniu siostry. Dokładnie pamiętam moje pierwsze uczestnictwo w Modlitwie Uwielbienia. Zachwycona byłam życzliwością osób oraz dawanym przez nich świadectwem wiary. Pamiętam też, że trudno było mi się otworzyć na modlitwę uwielbienia Boga, był On wtedy dla mnie Kimś, kto ma spełniać moje zachciewajki.
Po stopniowym otwieraniu się na modlitwę uwielbienia, zaczęłam dostrzegać, że codziennie dostaję od Boga mnóstwo darów. Owocem przynależenia do Wspólnoty jest umiejętność dostrzegania potrzeb innych ludzi oraz modlitwa w ich intencji. Ponadto Wspólnota jest dla mnie miejscem gdzie mogłam nauczyć się modlitwy tańcem.
We Wspólnocie przekonałam się, że Słowo Boże jest żywe i jest to list Boga zaadresowany także do mnie. Odpowiedzi na moje wątpliwości, napomnienia oraz pocieszenia w trudnościach otrzymuję w proroctwach przekazywanych na Modlitwie Uwielbienia.
Owocem uczestniczenia w spotkaniach diakonii Adoracji Słowa Bożego jest doświadczanie w sposób pełniejszy Miłości Bożej, głębsze poznawanie Boga, który nie jest już dla mnie tylko sprawiedliwym sędzią, ale przede wszystkim kochającym Ojcem.