O zaiste chwalebne to imię, pełne wdzięku, tchnące miłością i potęgą. Przez ciebie przebaczenie grzechów, zwycięstwo nad przeciwnikami zbawienia. W tobie wyzwolenie od naszych słabości, umocnienie, pogoda ducha wśród cierpień i przeciwności. Tyś chlubą dla wierzących, nauczycielem dla kaznodziejów, umocnieniem dla przeciążonych pracą, podporą dla słabnących. Twój płomienny żar rozpala szlachetne pragnienia. Ty zapewniasz skuteczność naszym modłom. Ty napawasz rozkoszą dusze o tobie rozmyślające. Dzięki tobie cieszą się chwałą i święcą triumfy w niebie wszyscy zbawieni. Spraw, o najsłodszy Jezu, niechaj również my tam z nimi królujemy przez najświętsze imię Twoje.
Czytaj więcej...

Od 22 do 24 listopada Diakonia uwielbienia uczestniczyła w Warsztatach "Nowej Pieśni" prowadzonych przez członków zespołu Gospel Rain. Zwieńczeniem pracy 100-osobowej grupy była posługa muzyczna podczas niedzielnej Mszy świętej w kościele na Poczekajce. Po niej odbył się krótki koncert. Eucharystia ta kończyła Rok Wiary, koncert odbył się w niedzielę Chrystusa Króla.
Czytaj więcej...