Dlaczego Biblia przewyższa wszystko, co stworzył człowiek? Dlaczego nie ma dzieła, z którym można by ją porównać? Dlaczego nic nie jest w stanie zastąpić Biblii, a historia, której dała początek, nie ma odpowiednika? Dlaczego wszyscy szukający Boga żywego muszą się zwrócić ku jej stronicom? Połóżmy Biblię obok jakiegokolwiek prawdziwie wielkiego dzieła będącego owocem ludzkiego geniuszu, a ujrzymy, jak topnieje jego wielkość. Biblia nie troszczy się o formę literacką i nie dba o piękno słów, to doniosłość jej prawd rozświetla każdą jej stronicę. Je wersety są tak pełne majestatu, a równocześnie tak proste, iż każdy, kto próbuje konkurować, tworzy albo komentarz do nich, albo ich karykaturę... Inne książki można oceniać, przykładać do nich pewna miarę, porównywać - Biblie można jedynie opiewać.
Czytaj więcej...

Pierwszym zadaniem człowieka jest dorastanie do bogatego człowieczeństwa, gdyż każda łaska, jaką Bóg nas obdarza – także łaska powołania – bazuje na naturze, którą otrzymaliśmy w darze od Stwórcy. Im bardziej dziecko, nastolatek czy człowiek dorosły chroni i rozwija w sobie dar człowieczeństwa, tym większą ma szansę na to, by z wdzięcznością przyjąć i wiernie realizować propozycje, jakie Bóg do niego kieruje.
Czytaj więcej...

NA CZAS LETNI- WAKACYJNY PROPONUJĘ LEKTURĘ KRÓTKICH ODCINKÓW WSPANIAŁEGO DZIEŁKA O ŻYCIU W DUCHU ŚWIĘTYM OJCA THOMASA PHILIPPE OP. POTRZEBUJEMY WIERNIE I Z UPODOBANIEM TRWAĆ PRZY PANU, ALE NIE JEST TO TAKIE ŁATWE. NALEŻY MOTYWOWAĆ WOLĘ I INTENSYWNIE ĆWICZYĆ SIĘ W CNOCIE WIERNOŚCI. NA CZAS LETNI NIE BĄDŹMY LETNI, ALE DAJMY SOBIE WYTRWAŁY TRENING. ZACZNIJMY OD DZIEŁA FUNDAMENTALNEGO JAKIM JEST WYZWOLENIE OD MOCY FAŁSZYWYCH, ABY MOGŁA OBJAWIĆ SIĘ MOC AUTENTYCZNA;

Czytaj więcej...

Dziś „znamy pewien rodzaj kultury, gdzie prawda się nie liczy, chociaż pozornie dąży się do ujawnienia całej prawdy. Liczą się tylko sensacje oraz duch oszczerstw i zniszczenia. Jest to kultura, która nie poszukuje dobra, w której moralizm w istocie jest maską, aby wprowadzić zamęt, siać zniszczenie i chaos”. „Mówimy «nie» tej kulturze, w której kłamstwo przedstawia siebie pod pozorem prawdy i oszczerstw, przeciwstawiamy się kulturze, która zmierza jedynie do dobrobytu materialnego i zaprzecza Bogu” – stwierdził Benedykt XVI.
Czytaj więcej...

Nie potrafimy wówczas kochać, nie potrafimy przebaczać, niczego nie czujemy, wszystko wkoło staje się obojętne. Niszczymy przez to nasze rodziny i w ogóle relacje międzyludzkie....Ja po prostu widzę pewne chwyty już "na dzień dobry": magiczne zapewnienia, obietnice bez pokrycia, zaprzeczenia. W przeszłości robiłem to samo. <... z jednego uzależnienia popada w inne. To mechanizm kompensacji. Alkoholik przestaje pić, ale staje się pracoholikiem, seksoholikiem, uzależnionym od Internetu, jedzenia czy czegokolwiek innego. Jest więc abstynentem, ale nie jest trzeźwy. Trzeźwość to głębsza świadomość siebie, przemiana życia i wartości. To po prostu nawrócenie.Z Waldemarem Krajewskim, terapeutą uzależnień, rozmawia Józef Augustyn SJ
Czytaj więcej...

Warto poznawać Tradycję chrześcijańską dla osobistego rozwoju oraz dla odparcia kłamliwej propagandy odmawiającej Kościołowi szacunku i podziwu dla imponujących dokonań nie tylko na polu teologii , ale we wszystkich dziedzinach kultury. Ojciec święty Benedykt XVI, niedościgły obrońca chwalebnej tradycji katolickiej, w swoich przemówieniach chętnie ucieka się do przykładów czerpanych z dawnej architektury i sztuki. Myśl Papieża jest tu szczególnym przewodnikiem w umiejętności rozumienia i interpretacji chrześcijańskiej sztuki. Okazuje się, że każdy niemal detal, każdy fragment zadziwiających struktur artystycznych dawnych świątyń i zdobiących je dzieł malarstwa i rzeźby mają swe znaczenie, ważne przesłanie i działają na naszą wyobraźnie często nawet bez naszej świadomości. Oto przykłady dwóch kazań papieskich, w których wyjaśnia tajemnicę Kościoła i sposób jego współczesnego postrzegania na podstawie sztandarowych budowli neogotyckich: Sagrada Familia w Barcelonie oraz Katedry świętego Patryka w Nowym Jorku.
Czytaj więcej...