W czwartą niedzielę Wielkiego Postu wyjechaliśmy do Wąwolnicy, aby wspólnie modlić się i wzajemnie poznawać. Uczestniczyliśmy w Eucharystii, w czasie której odbył się chrzest Nikodema Mateusza Szaconia. Wysłuchaliśmy również nauczania ojca Andrzeja o rzeczywistości Słowa Bożego, a następnie adorowaliśmy Najświętszy Sakrament. Na koniec modliliśmy się za nowych członków Wspólnoty. Dziękujmy Panu za możliwość wspólnego przeżywania tego dnia oraz prośmy o łaskę otwartości na Słowo Boże.

Wspólnota Najświętszego Imienia Jezus na przełomie 2022 i 2023 roku przeżywała rekolekcje sylwestrowe w urokliwym Pratulinie, leżącym tuż przy granicy z Białorusią. Bezpieczną linią, która oddzielała nas od terroru totalitaryzmu ściany wschodniej było zakole rzeki Bug. Tym co wlewało w serca pokój i otuchę w tych niecodziennych okolicznościach, była świadomość, że znaleźliśmy się w miejscu nader niezwykłym ze względu na historię, która rozegrała się na tych ziemiach 24 stycznia 1874 roku. Pratulin stał się wówczas symbolem kaźni i męczeństwa ludzi, którzy chcąc uchronić za wszelką cenę wiarę przodków, postawili swoje życie na szali przywdziewając godność męczenników.

 

Czytaj więcej...

 
Wspólnota IHS zaprasza dorosłych oraz po raz pierwszy DZIECI (od 5 lat) do przeżycia Rekolekcji Oddanie 33!
 
Rekolekcje "Oddanie 33" to duchowe przygotowanie do aktu oddania się Jezusowi przez ręce Maryi. Polegają one przede wszystkim na osobistym przyjęciu do serca słów Pana Jezusa z krzyża: "Oto Matka Twoja".

Czytaj więcej...

Rekolekcje wakacyjne w tym roku odbywały się w domu rekolekcyjnym  Misjonarzy Świętej Rodziny w Kazimierzu Biskupim, w województwie wielkopolskim. Temat tegorocznych rekolekcji brzmiał: Duch Święty jako źródło relacji. Hasłem zaś rekolekcji były słowa z Ewangelii św. Jana: ,,aby miłość, którą Ty  Mnie umiłowałeś, w nich była i Ja w nich’’.

Czytaj więcej...

Przypominamy, że tradycyjnie w Poniedziałek Wielkanocny nie będzie spotkania wspólnotowego.

Uwielbiajmy Zmartwychwstałego w naszych domach wśród rodziny i krewnych.

 

Chrystus Zmartwychwstał, alleluja! Prawdziwie zmartwychwstał, alleluja!

 

Drodzy Przyjaciele!

Życzymy Wam głębokiej więzi z Jezusem - Panem i Zbawicielem.  

Niech On nam błogosławi wiarą, nadzieją, miłością oraz pokojem, który tylko od Niego pochodzić może.

Odwagi! Śmierć pokonana!!!

Alleluja!