Chrystus Zmartwychwstał, alleluja! Prawdziwie zmartwychwstał, alleluja!

 

Drodzy Przyjaciele!

Życzymy Wam głębokiej więzi z Jezusem - Panem i Zbawicielem.  

Niech On nam błogosławi wiarą, nadzieją, miłością oraz pokojem, który tylko od Niego pochodzić może.

Odwagi! Śmierć pokonana!!!

Alleluja!