Przypominam ci, abyś rozpalił na nowo charyzmat Boży,
który jest w tobie przez nałożenie moich rąk.
(2Tm 1,6)

W tym roku, wieczernikiem Zesłania Ducha Świętego stał się dla nas dom Sióstr Franciszkanek od cierpiących w Anielinie. Anielin założono w II poł. XIX w. jako folwark przy drodze prowadzącej z Karczewa do Jabłonny. Właściciele Anielina, rodzina Kurtzów nazwała folwark od imienia córki Jerzego Kurtza Anieli(1824-1857).

Skupienie rozpoczęliśmy w sobotę medytacją Pisma Świętego w ogrodzie. Spacerując wsłuchiwaliśmy się w Słowo Boże. Czas rekolekcji służył wyciszeniu, modlitwie, pogłębieniu więzi braterskich we wspólnocie. Konferencje głosił nasz pasterz o. Cyprian. Tematem przewodnim było napomnienie świętego Pawła Apostoła z Listu do Tymoteusza, w którym Apostoł przypomina biskupowi, aby na nowo rozpalił Boży charyzmat. W czasie konferencji towarzyszyły nam postacie Świętych Piotra i Jana, których Jezus uczył przyjmowania siebie nawzajem. Modliliśmy się o nowe łaski potrzebne Wspólnocie: wzajemną pomoc, życzliwość, otwartość, kreatywność. Przygotowując się do Eucharystii w kaplicy Sióstr Franciszkanek od cierpiących, medytowaliśmy ikonę Trójcy Świętej. Uroczystą Eucharystię celebrował ojciec Cyprian w asyście służby liturgicznej. Oprawę muzyczną  przygotowała Diakonia uwielbienia i dzieci. Diakonie wsparły posługę modlitwą wstawienniczą za siebie nawzajem: Diakonia Adoracji i Pisania Ikon  oraz Diakonia Modlitwy Tańcem, Diakonia Adoracji Słowa Bożego z Diakonią Adoracji Najświętszego Sakramentu, Diakonia Uwielbienia i Diakonia Rodzin.
W trakcie drogi powrotnej, stanęliśmy w obecności Jezusa ukrytego w Najświętszym Sakramencie. Adorując naszego Pana w kalwaryjskim kościele, nad miastem przeszła gwałtowna ulewa. Odczytaliśmy ją, jako zachętę do spotykania się z Jezusem ukrytym w Najświętszym Sakramencie.

 

Modlitwa o Dary Ducha Świętego Jana Pawła II

"Duchu Święty, proszę Cię
o dar Mądrości do lepszego poznawania
Ciebie i Twoich doskonałości Bożych,

o dar Rozumu do lepszego zrozumienia
ducha tajemnic wiary świętej,

o dar Umiejętności, abym w życiu kierował
się zasadami tejże wiary,

o dar Rady, abym we wszystkim u Ciebie
szukał rady i u Ciebie ją zawsze znajdował,

o dar Męstwa, aby żadna bojaźń ani
względy ziemskie nie mogły mnie od Ciebie oderwać,

o dar Pobożności, abym zawsze służył
Twojemu Majestatowi z synowską miłością,

dar Bojaźni Bożej, abym lękał się grzechu,
który Ciebie, o Boże obraża."