ROZEZNANIE DUCHOWE - NATCHNIENIE ? Według T. FILIPPE, WIERNOŚĆ DUCHOWI ŚWIĘTEMU.
(16)Zawsze się radujcie, (17) nieustannie się módlcie! (18) W każdym położeniu dziękujcie, taka jest bowiem wola Boża w Jezusie Chrystusie względem was. (19) Ducha nie gaście, (20) proroctwa nie lekceważcie! (21) Wszystko................., a co szlachetne - zachowujcie! (22) Unikajcie wszystkiego, co ma ................................zła. (23) Sam Bóg ..............niech was całkowicie uświęca, aby ...................................... duch wasz, dusza i ciało bez ....................zachowały się na przyjście Pana naszego Jezusa Chrystusa. 1 Tes 5, 16-23. (1) Umiłowani, nie dowierzajcie ....................................., ale ............................ duchy, czy są z Boga, gdyż wielu ..................................proroków pojawiło się na świecie. (2) Po tym poznajecie Ducha Bożego: każdy duch, który uznaje, że Jezus Chrystus przyszedł w ciele, jest z Boga. (3) Każdy zaś duch, który nie uznaje Jezusa, nie jest z Boga; i to jest duch Antychrysta, który - jak słyszeliście - nadchodzi i już teraz przebywa na świecie. (4) Wy, dzieci, jesteście z Boga i ................................ ich, ponieważ większy jest Ten, który ....................., od tego, który jest w świecie. 1 J 4, 1-4.

1.ŁASKA ŚWIATŁA I ŁASKA MOCY
(4) Ale wy, bracia, nie jesteście .........................................., aby ów dzień miał was .................................jak złodziej. (5) Wszyscy wy bowiem jesteście synami ..........................i synami dnia. Nie jesteśmy synami nocy ani ciemności. (6) Nie ........................... przeto jak inni, ale czuwajmy i bądźmy ............................! (7) Ci, którzy śpią, w nocy śpią, a którzy się upijają, w nocy są pijani. (8) My zaś, którzy do dnia należymy, bądźmy trzeźwi, odziani w pancerz wiary i miłości oraz hełm nadziei zbawienia. (9) Ponieważ nie przeznaczył nas Bóg, abyśmy zasłużyli na gniew, ale na osiągnięcie zbawienia przez Pana naszego Jezusa Chrystusa, (10) który za nas umarł, abyśmy, czy żywi, czy umarli,.......................... żyli. (11) Dlatego .................................wzajemnie i budujcie jedni drugich, jak to zresztą czynicie. 1 Tes 5, 4-11.
Nie zawsze są razem - potrzebna nam jest cierpliwość, unikać działań gwałtownych, szybkich, nadmiernie spontanicznych - wymodlić łaskę mocy. (11) Jeżeli kto ma [dar] przemawiania, niech to będą jakby słowa Boże! Jeżeli kto pełni posługę, niech to czyni ..........., której Bóg udziela, aby we wszystkim był uwielbiony Bóg przez Jezusa Chrystusa. Jemu chwała i ............. na wieki wieków! Amen. 1 P 4, 11.
2.POCHODZENIE NATCHNIENIA
Modlitwa uwielbienia i liturgiczna modlitwa Kościoła dają łaskę światła.... bez nich nie może przyjść łaska mocy- potrzeba więc pewnej dojrzałości w osobistej modlitwie i świadomego udziału w życiu liturgicznym Kościoła. (46)........................ jednomyślnie w świątyni, a łamiąc chleb po domach, przyjmowali posiłek z radością i prostotą serca. (47) .........................., a cały lud odnosił się do nich życzliwie. Pan zaś..........................................................tych, którzy dostępowali zbawienia. Dz Ap. 2, 46-47. 3. KOLEJNOŚĆ!!!!!!! wszystko po kolei!!! potrzeba pokornie wstępować po szczeblach wtajemniczenia duchowego. Natchnienia a instynkt???? Instynkty prymitywne np. Najedzenia, ale też subtelne.... Szatan może działać na instynkty..... (16) Ci fałszywi apostołowie to ............................, udający apostołów Chrystusa. 14 I nic dziwnego. Sam bowiem szatan podaje się ..................................... 15 Nic przeto wielkiego, że i jego słudzy .................................................. Ale skończą według swoich uczynków. 2 Kor. 11, 13 (2) Jestem bowiem o was zazdrosny Boską zazdrością. Poślubiłem was przecież jednemu mężowi, by was przedstawić Chrystusowi jako czystą dziewicę. (3) Obawiam się jednak, ażeby nie były................................................................... od prostoty i czystości wobec Chrystusa w taki sposób, jak w swojej........................................wąż uwiódł Ewę. 2 Kor 11, 2-3. Natchnienie jest ponad instynktem, ponad marzeniem, ponad wyobraźnią ponad fantazją ponad pomysłami NATCHNIENIE OD DUCHA ŚWIĘTEGO JEST BARDZIEJ UWEWNĘTRZNIONE, GŁĘBSZE I BARDZIEJ PRZEJRZYSTE aniżeli instynkt i wyobraźnia Światło prawdziwe naturalne i sztuczne Za ostre, zbyt wyraźne, natarczywe - sztuczne od Złego
NIEPRECYZYJNE OD DUCHA ; dzieje się tak , aby nie znosić wolności i wiary -Ojcowie Kościoła mówili o Duchu Świętym, że jest “nieśmiały”, śpiewamy o tym w pieśni “w lekkim powiewie przychodzisz do mnie” OLŚNIEWA bardziej wewnętrznie niż WYRAZIŚCIE
Jasność całkowicie wewnętrzna z pokojem głębokim, wolnością i nauką cierpliwości...właśnie CIERPLIWOŚĆ! 7) Trwajcie więc ................................., bracia, aż do przyjścia Pana. Oto rolnik .......................................... na cenny plon ziemi, dopóki nie spadnie deszcz wczesny i późny. (8) Tak i wy bądźcie..........................i umacniajcie serca wasze, bo przyjście Pana jest już bliskie. (9) Nie uskarżajcie się, bracia, jeden na drugiego, byście nie popadli pod sąd. Oto sędzia stoi przed drzwiami. (10) Za przykład ..................................................... weźcie, bracia, proroków, którzy przemawiali w imię Pańskie. (11) Oto wychwalamy tych, co ............................................. Słyszeliście o wytrwałości Joba i widzieliście końcową nagrodę za nią od Pana; bo Pan pełen jest litości i miłosierdzia. JK 5, 7-11

Odpowiedź daje UMYSŁ a natchnienie Bożego Światła daje pokój i uspakaja wyobraźnię ...gdy nie posiadamy Bożego światła, poszukujemy NATYCHMIASTOWYCH ROZWIĄZAŃ w wyobraźni bądź umyśle, natychmiast dzwonimy, gadamy, szukamy księdza, uruchamiamy akcję... ...w nawróceniu .......................jest wasze ocalenie, w .........................................................................leży wasza siła" Iz.30,15.

4. DYSTANS np. dystans naukowca do eksperymentu...odpocznij, zajmij sie czymś innym. "Kiedyśmy szli na miejsce modlitwy, ........................ nam drogę jakaś niewolnica, .......................przez ducha, który wróżył. Przynosiła ona duży dochód swym panom. Ona to, ....................za Pawłem i za nami, ........................: 'Ci ludzie są sługami Boga Najwyższego, oni wam głoszą drogę zbawienia'. Czyniła to ............................., aż Paweł ......................................, odwrócił się i powiedział do ducha: 'Rozkazuję ci w imię Jezusa Chrystusa, abyś z niej wyszedł'. I w tejże chwili wyszedł. Gdy panowie jej spostrzegli, że przepadła nadzieja ich zysku, pochwycili Pawła i Sylasa, zawlekli na rynek przed władzę..." (Dz 16, 16-19).

5.WEWNĘTRZNY POKÓJ DUCHA Dbać o czujność - głęboki pokój ducha w czasie modlitwy, “gdy serce jest spokojne przypomina taflę wody odbijającej rzeczywistość jak lustro, podczas gdy woda wzburzona ukazuje krzywy, zniekształcony obraz świata.” Ich ............................... niech będzie nie to, co zewnętrzne: uczesanie włosów i złote pierścienie ani strojenie się w suknie, ale wnętrze serca człowieka............................................................................................, który jest tak cenny wobec Boga.1 P 3,1-9 (J 14,23-29)Jezus powiedział do swoich uczniów: Jeśli Mnie kto miłuje, będzie ............................. moją naukę, a Ojciec mój umiłuje go, i ....................................., i będziemy ............................................... Kto Mnie nie miłuje, ten nie zachowuje słów moich. A nauka, którą słyszycie, nie jest moja, ale Tego, który Mnie posłał, Ojca. To wam powiedziałem przebywając wśród was. A Pocieszyciel, Duch Święty, którego Ojciec pośle w moim imieniu, On was wszystkiego ............................... i ....................................wam wszystko, co Ja wam powiedziałem. Pokój zostawiam wam, ...................... mój daję wam. ...................................................., Ja wam daję. Niech się nie ...................................... serce wasze ani się .............................. Słyszeliście, że wam powiedziałem: Odchodzę i przyjdę znów do was. Gdybyście Mnie miłowali, rozradowalibyście się, że idę do Ojca, bo Ojciec większy jest ode Mnie. A teraz powiedziałem wam o tym, zanim to nastąpi, abyście .............................., gdy się to stanie. Nie wyprzedzać Ducha. Postępować krok po kroku (9)Każdy, kto ...........................zbytnio naprzód, a nie ....................... w nauce Chrystusa, ten nie ma Boga. Kto trwa w nauce [Chrystusa], ten ma i Ojca, i Syna. (10) Jeśli ktoś przychodzi do was i tej nauki nie przynosi, nie przyjmujcie go do domu i nie pozdrawiajcie go, (11) albowiem kto go pozdrawia, staje się współuczestnikiem jego złych czynów. 2 J 1, 9- 11
6.WOLNOŚĆ 13 Wy zatem, bracia, ........................ zostaliście do ............................ Tylko nie bierzcie tej wolności jako zachęty do ...................... wręcz przeciwnie, miłością ożywieni służcie sobie wzajemnie! 14 Bo całe Prawo wypełnia się w tym jednym nakazie: Będziesz miłował bliźniego swego jak siebie samego. 15 A jeśli u was jeden drugiego kąsa i pożera, baczcie, byście się wzajemnie nie zjedli. 16 Oto, czego uczę: postępujcie według ............, a nie spełnicie pożądania ciała. 17 Ciało bowiem do czego innego ................. niż duch, a duch do czego innego niż ciało, i stąd nie ma między nimi ............., tak że nie czynicie tego, co................... 18 Jeśli jednak pozwolicie się prowadzić duchowi, nie znajdziecie się w ................... Prawa. Jeśli działa instynkt zawsze obecna jest charakterystyczna niecierpliwość....natychmiast, działać... wraz z nią jakby przymus działania Duch Święty śpieszy się inaczej...Jezus 30 lat prowadził życie ukryte w Nazarecie. Zły duch ma na imię NATYCHMIAST dlatego poczekajmy w spokoju choć kilka minut...tak właśnie sprawdzisz wewnętrzną wolność. Ćwiczenie: przez najbliższy tydzień odczekuj kilka minut przed każdą czynnością zapraszając do niej najpierw Jezusa. Czy Jezus jest twoim Panem?
7.WEWNĘTRZNA GŁĘBIA.
8. HARMONIA WIARY Nie wychodzimy z siebie. Nie tracimy głowy MAMY POCZUCIE, ŻE BÓG DAJE NAM SIEBIE WEWNĄTRZ AUTENTYCZNE NATCHNIENIE NIE PRZECIWSTAWIA SIĘ WIERZE I TRADYCJI WIARA OBIEKTYWNA DEPOZYT WIARY SUKCESJA APOSTOLSKA
UWAGA- na narzucane przez środki kształtowania masowych postaw bałamutne filozofie np. Freudyzm: “Upowszechnienie freudyzmu i swego rodzaju literatury surrealistycznej w ogromnym stopniu przyczyniło się do rozwoju specyficznego pesymizmu, depresji i niepokoju, które same w sobie nie są nawet czyśćcem, gdyż nie pokładają zupełnie nadziei w Bogu. To naprawdę typowy odblask piekła....” Jest więcej proroctw fałszywych niż prawdziwych Szatan nie jest zdolny do jedności, promuje różnorodność, mnoży, mnoży, mnoży...rozbija, różni...ponieważ nie może posłużyć się głębią- rozprzestrzenia się...rzeczy nadzwyczajne, fantastyczne..masy tam lecą... (17)Kto jest przywiązany do ilości i wielkości nie pochodzi od Boga...
9. CZYIM JEST UCZNIEM? Fałszywy prorok zawsze jawi się jako samouk i innowator, w Biblii zaś i Tradycji chrześcijańskiej jest mocna praktyka uczniostwa. Prorocy Starego Testamentu zawsze się odwołują do czegoś przed nimi. Na poziomie przekazywania wiary nigdy nie dochodzi do rewolucji, do całkowitego zerwania z przeszłością.. Prawdziwy Boży prorok odwołuje się zawsze do Tradycji. Autentyczny prorok będzie z pietyzmem traktował praktykę kierownictwa duchowego. Paweł, wielki prorok i charyzmatyk był uczniem aż trzech mistrzów: Gamaliela, Barnaby, Ananiasza! A Ty? KAŻDY PRAWDZIWY PROROK ODWOŁUJE SIĘ DO TRADYCJI, starsza i bardziej duchowa niż Pismo- wszyscy heretycy manipulują Pismem,tradycją rzadko.... 2P 1,20-21 To ................................ miejcie na uwadze, że żadne proroctwo Pisma nie jest .......................................wyjaśnienia. Nie z woli bowiem .........................zostało kiedyś przyniesione proroctwo, ale kierowani Duchem Świętym mówili od Boga święci ludzie. 2P 3:16 Są w nich [w listach Pawła] trudne do zrozumienia pewne sprawy, które ludzie ....................................................opacznie tłumaczą, tak samo jak i ................................... na własną swoją .............................
10.POSŁUSZEŃSTWO To jest podstawowe kryterium, chodzi oczywiście o posłuszeństwo prawowitym przełożonym, czy też całej, trwającej w jedności Wspólnocie. Tu Kościół zawsze stosował dewizę: “Lepsze posłuszeństwo, niż nabożeństwo”. Bądźcie posłuszni waszym .............................i bądźcie im ........., ponieważ oni czuwają nad duszami waszymi i muszą ...................................z tego. Niech to czynią z .............................., a nie ze smutkiem, bo to nie byłoby dla was................................. Hbr13, 1-25. Kto was .......................... Mnie słucha, a kto wami ................................... Mną gardzi, lecz kto Mną gardzi, gardzi Tym, który mnie ......................... (Łk 10,14). (17) Proszę was jeszcze, bracia, strzeżcie się tych, którzy wzniecają spory i zgorszenia ......................................., którą otrzymaliście. Strońcie od nich. (18) Tacy bowiem ludzie ...................................................., ale własnemu brzuchowi, a ........................................................ słowami uwodzą serca prostaczków. (19) Wasze zaś ...................................... znane jest wszystkim. A więc raduję się z was, pragnę jednak, abyście byli w ............................................ a co do zła - niewinni. (20) Bóg zaś pokoju zetrze wkrótce szatana pod waszymi .......................................... Łaska Pana naszego Jezusa Chrystusa niech będzie z wami! (21) Rz 16, 17-21
“Tyle mamy Ducha Świętego, ile kochamy Kościół”- św. Augustyn.