Artur

Jeszcze kilka lat temu byłem zagubioną owieczką. Pan Jezus odnalazł skuteczny sposób aby mnie odnaleść i przyprowadzić do Wspólnoty Najświętszego Imienia Jezus. To tutaj odnalazłem drogę którą pozwalam się prowadzić Duchowi Świętemu. Jeszcze kilka lat temu byłem zagubioną owieczką. Pan Jezus odnalazł skuteczny sposób aby mnie odnaleść i przyprowadzić do Wspólnoty Najświętszego Imienia Jezus. To tutaj odnalazłem drogę którą pozwalam się prowadzić Duchowi Świętemu.
Ważne jest abym sposób rozmowyz drugim człowiekiem prowadził w sposób delikatny i bez wywyższania się. Poznaję czym jest Adoracja Najświętszego Sakramentu oraz piękne tańce izraela. Dzięki Adoracji Najświętszego Sakramentu doznaję wyciszenia, patrząc się w źródło miłości. To tutaj znalazłem prawdziwe życie. Nauczyłem zwaracać się do Jezusa tak aby mnie wysłuchał. Od tej chwili nie jest ważne gdzie wielbię Boga. " Mamy oddawać cześć Ojcu w duchu i w prawdzie. " [J 4,24]. Ludzie z którymi przynależę do wspólnoty udzielają mi wsparcia w pokonywaniu każdego dnia. Poprzez korzystanie z charyzmatów którymi zostali obdarowani.