„Ziarnem jest słowo Boże”

„Chciałbym przede wszystkim przypomnieć i polecić prastarą tradycję lectio divina: częste czytanie Pisma Świętego połączone z modlitwą” - Benedykt XVI

„Ziarnem jest słowo Boże”

„Chciałbym przede wszystkim przypomnieć i polecić prastarą tradycję lectio divina: częste czytanie Pisma Świętego połączone z modlitwą.” Benedykt XVI

Na pierwszy rzut oka Biblia może wydawać się grubą, nudną księgą, opisującą dzieje ludzkości od stworzenia świata do narodzin Kościoła, przeplatanych jakimiś staroświeckimi stwierdzeniami mądrościowymi oraz innymi dziełami literackimi. A przecież jest najbardziej tłumaczoną pozycją w skali światowej. Jak poinformowała Światowa Federacja Biblijna na łamach rocznika „Scripture Language Report” za rok 2013, Biblia, w całości lub niektóre z jej ksiąg, została już przetłumaczona na 2.551 języków świata! Okazuje się, że dopiero wtedy, gdy za lekturę Biblii zabieramy się na poważnie, wytrwale, dociekliwie, to odsłania przed czytającym znacznie więcej: prawdę o świecie i człowieku, o jego naturze, o sensie pragnień. Są to prawdy ukryte, które usłyszy w sercu ten, kto pozwoli się przez treści poruszać i będzie stawiał pytania. Nie wiedzieć w którym momencie, jakiś niepozorny fragment Pisma porusza nas do głębi, oświeca, przywraca utraconą nadzieję, uzdrawia.

W diakonii Adoracji Słowa Bożego uczymy się, jak pozwolić Słowu Bożemu przejść przez najdłuższą drogę na świecie: z umysłu do serca. Tradycja Kościoła dostarcza wiele metod modlitewnego czytania, które tę drogę ułatwiają: drabinę do raju kartuskiego mnicha Guigo Kartuza, franciszkańską metodę AMOR, medytację ignacjańską, karmelitańską i inne. A w daleką podróż warto wybrać się w dobrym towarzystwie.