czyli niekonwencjonalna forma rekolekcji osobistych we wspólnocie trwających przez 7 tygodni. Jest to prosta i skuteczna szkoła modlitwy, formacji wewnętrznej oraz życia w Duchu Świętym. Składa się na nią:
- uczęszczanie na poniedziałkowe spotkania modlitewno-formacyjne,
- podjęcie codziennej modlitwy z Pismem Świętym oraz lektura materiałów formacyjnych przygotowanych na każdy dzień.
29 X 2012r. godz. 19:00 – pierwsze spotkanie formacyjne w ramach Seminarium (obecność obowiązkowa), następne spotkania w każdy poniedziałek przez kolejne sześć tygodni (5 XI, 12 XI, 19 XI, 26 XI, 3 XII, 10 XII) czyli niekonwencjonalna forma rekolekcji osobistych we wspólnocie trwających przez 7 tygodni. Jest to prosta i skuteczna szkoła modlitwy, formacji wewnętrznej oraz życia w Duchu Świętym. Składa się na nią:
- uczęszczanie na poniedziałkowe spotkania modlitewno-formacyjne,
- podjęcie codziennej modlitwy z Pismem Świętym oraz lektura materiałów formacyjnych przygotowanych na każdy dzień.

Czas Seminarium to osobiste podjęcie drogi odnowy życia chrześcijańskiego poprzez przyjęcie łaski nawrócenia i uzdrowienia. Pomocą w przyjęciu Jezusa jako Jedynego Pana i Zbawiciela jest spowiedź z całego życia i modlitwa wstawiennicza o uzdrowienie wspomnień, które są nieodłącznymi elementami przebiegu Seminarium. Całość Rekolekcji wieńczy modlitwa o wylanie darów Ducha Świętego, która ma pomóc w odnalezieniu swojego miejsca we wspólnocie Kościoła i podjęcia służby otrzymanymi darami i charyzmatami.

Seminarium, które organizujemy już od 15 lat pomogło wielu osobom przemienić swoje życie, pogłębić modlitwę osobistą i wspólnotową, a przede wszystkim spotkać żywego i prawdziwego Boga, który jest obecny i z mocą działa w Kościele. Dzięki temu doświadczeniu uczestnicy Seminarium mogą odkrywać naturalne i nadprzyrodzone obdarowanie, talenty i charyzmaty oraz radość zaangażowania w życie wspólnoty Kościoła.

Każdy tydzień Seminarium ma określony temat, związany z najważniejszymi kwestiami życia duchowego.

Tematy spotkań:
1. Miłość Boża
2. Grzech
3. Zbawienie w Jezusie
4. Wiara i nawrócenie
5. Duch Święty i Kościół
6. Rozeznawanie
7. Życie w Duchu Świętym

Na cotygodniowe spotkania składa się wspólna modlitwa, konferencja, świadectwo i praca w małych grupach.

Przebieg spotkania:
19:00 – tańce Izraela
19:30 – modlitwa uwielbienia
20:00 – konferencja i świadectwo
20:50 – grupy dzielenia
21:20 – modlitwa na zakończenie
21:30 – ogłoszenia

Gdzie?
Klasztor OO. Bernardynów przy ul. Willowej 15 Lublin (sala konferencyjna, wejście przez furtę klasztoru)

Kiedy?
29 X 2012r. godz. 19:00 – pierwsze spotkanie formacyjne w ramach Seminarium (obecność obowiązkowa), następne spotkania w każdy poniedziałek przez kolejne sześć tygodni (5 XI, 12 XI, 19 XI, 26 XI, 3 XII, 10 XII)

Dla kogo?
Dla dorosłych- szczególnie dla studentów i absolwentów.

Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem Ojca Świętego Benedykta XVI oglaszającym Rok Wiary PORTA FIDEI