Jak co roku, nasza wspólnota zorganizowała rekolekcje sylwestrowe. Tym razem ostatnie dni 2009 roku spędziliśmy w Centrum Duchowości Archidiecezji Częstochowskiej „Święta Puszcza" w Olsztynie koło Częstochowy. Hasłem przewodnim rekolekcji były słowa: „Nie wyście mnie wybrali, ale Ja was wybrałem i przeznaczyłem was na to abyście szli i owoc przynosili”(J 15, 16).

Czytaj więcej...

Przestrzegajcie gościnności - pod takim hasłem przebiegały tegoroczne rekolekcje wakacyjne naszej wspólnoty. Wydarzeniem wieńczącym było zawarcie sakramentu małżeństwa przez naszą parę wspólnotową - Mariolę i Tomasza.
Tydzień od 24 do 31 sierpnia spędziliśmy w Żdżarach, niedaleko Nowego Miasta nad Pilicą, u sióstr Nazaretanek. Duchową inspiracją nazaretanek jest życie Jezusa, Maryi i św. Józefa, a misją szerzenie Królestwa Bożej miłości pośród siebie i innych, a zwłaszcza w rodzinach.
Czytaj więcej...

23 marca Ojciec Nikodem ze Wspólnoty Błogosławieństw uraczył nas swoją wizytą. Wspólnota Błogosławieństw została powołana do życia w 1973 roku przez dwa małżeństwa. Dziś jest wspólnotą międzynarodową obecną na 5 kontynentach oraz działająca w 65 diecezjach. Wspólnota gromadzi w jednym powołaniu wiernych ze wszystkich stanów życia (rodziny, osoby stanu wolnego – tzw. celibatariuszy, kapłanów, braci i siostry konsekrowane), którzy pragną dzielić życie braterskie łączące kontemplację z życiem apostolskim oraz misyjnym. Dom, w którym mieszka ojciec pochodzi z XII wieku. Wspólnota kładzie duży nacisk na rodzinę ze względu na to, że współcześnie rodzina jest zagrożona. Wspólnota stołu, ikonopisarstwo, Wieczory Błogosławieństw to stałe elementy życia wspólnoty.
Czytaj więcej...

„Doświadczyłem pokoju, jakiego nie miałem już od lat!”, „Tak, tak, niesamowity, nadprzyrodzony pokój!”, „Czuję, jak moje życie się zmieniło. Raniłam Boga. Zobaczyłam swój grzech”., „Byłam w takim chaosie, że myślałam, że nie ma wyjścia, a Bóg mnie dotknął takim pokojem!”, „Czuje się, jak gdybym miała nowego członka rodziny” etc., etc. – mniej więcej takimi świadectwami zostały uwieńczone rekolekcje maryjne, które odbyły się w dniach 11-14 lutego 2009 roku w Olsztynie, koło Częstochowy, a w których wzięło udział ponad trzydziestu członków Wspólnoty „Jezus Żyje!”.Rekolekcje poprowadził kapłan ze Wspólnoty Błogosławieństw, odpowiedzialny za Komunię Maryi Królowej Pokoju na całym świecie, ojciec Philippe Mascarel.

Czytaj więcej...