Na spotkaniach diakonii uwielbienia dzielimy się doświadczeniem Boga w życiu każdego z nas. Uczymy się uwielbienia Boga, które wypływa z serca, uczymy się uwielbiać naszego Stwórcę z czystą miłością i oddaniem, żyjąc w prawdzie i do niej dążąc, mając w pamięci Słowa z J, 4, 23-24, które mówią o uwielbieniu Boga, oddaniu czci Ojcu w Duchu i prawdzie „Bóg jest duchem; trzeba więc, by czciciele Jego oddawali Mu cześć w Duchu i prawdzie”. By ten cel był realizowany jak najlepiej, kształtujemy nasze zdolności muzyczne oraz dajemy się „oczyszczać” byśmy mogli przynosić owoc obfitszy (J 15, 2).
Czytaj więcej...