W poniedziałkowy wieczór 23 lutego odbyła się katecheza audiowizualna pt.: "Współczesne prześladowania Chrześcijan". Gośćmi spotkania byli Mariola i Piotr Wołochowiczowie oraz przedstawiciele pozarządowej międzynarodowej organizacji chrześcijańskiej ,,Open Doors Polska". W poniedziałkowy wieczór 23 lutego odbyła się katecheza audiowizualna pt.: "Współczesne prześladowania Chrześcijan". Gośćmi spotkania byli Mariola i Piotr Wołochowiczowie oraz przedstawiciele pozarządowej międzynarodowej organizacji chrześcijańskiej ,,Open Doors Polska".

Państwo Wołochowiczowie związani są z Fundacją "Misja Służby Rodzinie". MSR działa od 1992 roku. Jest polskim oddziałem Family Life Mission. Zajmuje się głównie poradnictwem małżeństwu i rodzinie. Wywodzi się z doradczej pracy i dorobku pisarskiego małżeństwa Wlatera oraz Ingrid Trobish. Konferencja rozpoczęła się od przybliżenia postaci Brata Andrzeja (Anne van der Bijl), zwanego jako "przemytnika Pisma Świętego". W 1955 roku założył on organizację misyjną "Open Doors With Brother Andrew". Organizacja zajmuje się rozprowadzaniem Biblii w krajach zamkniętych na Ewangelię. Jego pierwsza książka "Przemytnik Boga" została przetłumaczona na wiele języków świata.

Jak wygląda dzisiaj sprawa prześladowanych chrześcijan na świecie? Jakie są główne źródła prześladowań? Oto najważniejsze dane dotyczące sytuacji prześladowanych zaprezentowane przez Wołochowiczów i Zespół "Open Doors".

Współczesne źródła prześladowania chrześcijan na świecie to:
1. totalitaryzm polityczny (dotyczy głównie takich państw jak Wietnam czy Kuba, gdzie nie wolno być wyznawcą Chrystusa),
2. totalitaryzm religijny (np. Arabia Saudyjska),
3. totalitaryzm ekonomiczny (państwa Ameryki Łacińskiej).

Inne formy współczesnych prześladowań chrześcijan:
1. akty przemocy, rozruchy (Indie, zabicie Cassie Bernal),
2. dyskryminacja nieformalna (utrata czy nieotrzymanie pracy, Anglia-ograniczenie adopcji dziecka, zakaz noszenia krzyżyka),
3. odrzucenie społeczne (szyderstwa, wyśmiewanie, zarzuty o zaściankowość).

Jak wygląda sytuacja chrześcijan w Ziemi Świętej? Chrześcijanie w Ziemi Świętej są:
1. pochodzenia arabskiego (kościoły tradycyjne),
2. pochodzenia żydowskiego (Żydzi Mesjańscy),
3. imigrantami z Europy Wschodniej i Zachodniej (kościoły tradycyjne, wolne kościoły ewangeliczne).

Nie ma "oficjalnego" programu prześladowań chrześcijan od strony państwa Izrael. Istnieje natomiast silna presja na Chrześcijan od strony arabskiej na ziemiach autonomii palestyńskiej, gdzie dochodzi do prześladowań religijnych (Samaria, Judea, Strefa Gazy). Mamy również do czynienia z napięciem ze strony niektórych środowisk Żydów ortodoksyjnych.

Korea Północa znajuduje się na czele listy krajów, gdzie dochodzi do największych prześladowań wyznawców Chrystusa. W Koreii Północnej mieszka 300 tysięcy chrześcijan, obecnie 80 tysięcy przebywa w obozach pracy albo więzienach.

W państwach wyznawców Islamu (Arabia Saudyjska, Iran, Afganistan, Somalia, Jemen) działalność misyjna jest zabroniona.

Świadectwa cierpiących z powodu wiary chrześcijan są wstrząsające. Chociażby historia brata Thacha z Wietnamu, który został zatrzymany przez władze, za robienie zdjęć policji, która chciała rozgonić spotkanie chrześcijan. Brat Thach głosił Ewangelię w celi więziennej, za co został przeniesiony do izolatki, malej klatki, gdzie wysuszono go pod 500 watową żarówką. Na przykład w Erytretii chrześcijanie, którzy przyznali się do swojej wiary, przetrzymywani są teraz w kontenerach.

Polskie organizacje pomagające prześladowanym chrześcijanom to:
1. "Open Doors Polska",
2. "Głos Prześladowanych Chrześcijan" ( założony w 1967 roku przez Richarda Wurmbranda),
3. "Pomoc Kościołowi w Potrzebie" (działająca od 1952, założona przez ks. Straatena).

Pozostaje pytanie: Co to wszystko ma wspólnego ze mną? Jak mogę pomóc moim braciom i siostrom w wierze. Wystarczy modlitwa (kalendarz modlitewny znajduje się na stronie organizacji "Open Doors"), wsparcie i protest. Czego mogę nauczyć się od prześladowanych wyznawców mojego Pana? Odpowiedź można znaleźć tylko w Piśmie Świętym: Księga Daniela 3, 15-18, List do Rzymian 12,1.