W Credo głośno wyznajemy, że wierzymy w świętych obcowanie. Z tej właśnie wiary narodził się nasz wspólnotowy zwyczaj, aby w ramach świętowania Uroczystości Wszystkich Świętych pozwolić świętym wybrać sobie podopiecznych na najbliższy rok. Brzmi enigmatycznie?

Po uroczystej Eucharystii 5 listopada na agapie odśpiewaliśmy Litanię do Wszystkich Świętych i podchodząc do ikony Eleusy, losowaliśmy wcześniej przygotowaną kartkę z krótkimi informacjami o konkretnym świętym. Ufamy, że przez zgłębianie wiedzy o życiu i charyzmatach wylosowanego patrona oraz budowaniu codziennej relacji z nim będziemy mogli szukać odpowiedzi na pytanie: jak ja dziś mam budować moją świętość? Nieodłącznym elementem – miejmy nadzieję nie tylko rocznej przyjaźni – jest prośba o modlitwę za przyczyną i wstawiennictwem świętego.

Zaskakujące bywają historie namacalnej ingerencji świętych w naszym życiu. Więcej przeczytasz o nich tutaj: http://www.wspolnotaihs.pl/index.php/swiadectwa

Nie poprzestawaj jednak na lekturze! Gorąco zachęcamy Cię, abyś wybrał swojego patrona na najbliższy rok i pozwolił sobie na doświadczenie świętych obcowania w Twoim życiu.